Home Tags Oba oh Oba giga lyrics

Tag: Oba oh Oba giga lyrics

Lyrics to ‘Oba’ by Paul Chisom

0
Lead: Everybody say oh oh Res: Oh oh oh Lead:Oh oh oh Res: Oh oh oh Lead: Say oh oh oh Res: oh oh Interlude Lead:Oh na na na na Verse one Lift...